Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Laser: Intense pulsed light (IPL)Intense pulsed light (IPL)


Intense pulsed light (IPL) er en blitz lampe som brukes i behandling av flere ulike hudproblemer. Behandlingen omtales ofte som laserbehandling, selv om det fra et akademisk ståsted ikke er en laser. 


Hva kan behandles med intense pulsed light (IPL) 


Hvordan virker intense pulsed light (IPL)


IPL er basert på tilsvarende prinsipper som en laser ved at lysenergi omdannes til energi som ”skader” uønskede forandringer i huden. En IPL inneholder dog i forskjell fra lasere mange forskjellige bølgelengder (farger) i hver puls. De fleste IPL maskiner inneholder et filter som gjør at man kan velge ut bølgelengdene som brukes for å oppnå en ønsket effekt i huden.


Hvordan foregår en IPL behandling


Behandlingen vil avhenge av problemstilling. Generelt trengs ingen forberedelse. Det beste er å behandle ”blek hud”, og hvis man er solbrun vil en hudlege noen ganger anbefale å utsette behandlingen. Dette er for å redusere risikoen for bivirkninger og pigmentforandringer i etterkant. Behandlingen gjennomføres uten bedøvelse. Selve hodet på maskinen føres ned mot huden, og et blitz lys sendes ut. Både behandler og pasient må bruke beskyttende briller.


Er det noen bivirkninger med IPL behandling


IPL anses å være en trygg behandling, men er ikke helt uten risiko. Slik risiko kan reduseres ved å la seg behandle av en hudlege, og med de mest moderne maskiner. De vanligste bivirkningene (som er normalt) er lett rødhet og svie i huden etter behandling. Hos de med mørk hud er det en liten risiko for pigmentforandringer. Både økt mengde pigment og tap av pigment er rapportert. Ved behandling av blodkar vil man kunne oppleve å få en forbigående blodutredelse i huden. 


Linker


https://www.oslohudlegesenter.no/behandlinger-laserbehandling-laserbehandling.html
14-07-2016