Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Lateksallergi


Ref: St. Olavs Hospital


Allergi, lateks og lateksallergi


Pasienter som er allergiske for latex, kan få straksallergiske reaksjoner hvis hud eller slimhinner kommer i kontakt med latex.  I løpet av noen minutter utvikles på kontaktstedet rødhet, kløe og i mange tilfelle også elveblest. Ved denne type allergi kan også generelle allergiske symptomer utløses som kløe og sekresjon fra nese, øyeirritasjon, pustevansker, ansiktshevelse og i enkelte tilfeller også mer uttalt allmennpåvirkning som allergisk sjokk (anafylaksi). Sistnevnte kan fremfor alt opptre når naturgummiprodukter har hatt intens kontakt med slimhinner. Hva forårsaker tilstanden


Symptomene skyldes en allergisk reaksjon på latexpartikler som kan finnes i gummigjenstander, eller sveve fritt i luften der gummigjenstander benyttes. 


Hvordan stilles diagnosen?
Latexallergi påvises enten ved (typisk sykehistorie), prikktest i hud eller ved blodprøve.


Hvordan behandles sykdommen / tilstanden?


Latexallergi behandles med medikamenter mot allergi (antihistaminer og cortison). Viktigste form for behandling er forebygging ved å unngå kontakt med latex.


Hva kan du gjøre selv?  

Du som er allergisk for  gummilatex må unngå  bruk av gummihansker av naturlatex (husholdningshansker, tynne latexhansker). Kontroller alltid  på varedeklarasjonen at hanskene  er av plast. Videre må du ved tannlege- og legebehandling varsle behandlende lege og annet personale at kun plasthansker og gummifrie produkter skal brukes ved undersøkelse og behandling. 


Eksempler på produkter som kan inneholde naturgummi er blant annet kateter, en del utstyr til røntgenundersøkelse, narkoseutstyr, en del heftende materiale, kofferdam ved tannbehandling.Øvrige produkter som kan være og ofte er produsert av naturlatex og derfor skal unngås er:Ballonger, kondomer, pessar, tekstillim, klistrende gummiering på konvolutter, bade- og frisørhetter, enkelte munnbind. Visse typer frukt, spesielt banan, avocado, kastanje og kiwi kan kryssreagere med latex. Inntak av disse fruktene kan føre til hevelse og kløe rundt eller i munnen og bør derfor unngås. Stueplanten Benjamin-ficus kan også kryssreagere med latex. Partikler fra plantens melkesaft finnes også i luften i rom hvor planten står.
23-02-2016