Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Leishmaniasis


Kutan leishmaniasis er en parasittinfeksjon først beskrevet av Leishman og Donovan i 1903. Parasitten smitter fra såkalte sandfluer, og det finnes flere ulike typer infeksjoner.


Hvor finner man kutan leishmaniasis


Sykdommen er beskrevet i 88 land i Asia, afrika, europa og Amerika. WHO har estimert at rundt 1.5 millioner personer blir smittet av infeksjon i huden på verdensbasis hvert år. Sykdommen er spesielt utbredt i land som Afghanistan, Brasil, Iran, Peru, Saudia Arabia og Syria.Kutan leishmaniasis


Den vanligste form for leishmaniasis rammer kun huden. Det er særlig typene L.major, L. Tropica og L.infantum som gir hudinfeksjon. Smitte spres via sandfluer i endemiske områder. Etter smitte er det en inkubasjonsperiode på 1-12 uker før man får symptomer. Utslettet begynner som regel med en rød kul i huden som gir få symptomer. Denne øker gradvis i størrelse, og danner etter hvert et sår som ikke gror. De fleste har en eller to slike forandringer. De varierer i størrelse fra 0.5-3 cm. Ubehandlet vil området over måneder normalisere seg, og etterlater ofte et arr med pigmetnforandringer.Hvordan stilles diagnosen


Et farget avskrap fra huden kan påvise parasitten. Infeksjonen kan også påvises på en hudprøve, eller ved spesialiserte undersøkelser i et laboratorium.


Hvordan behandles leishmaniasis
Dette er en sjelden sykdom i Norge, og man blir ofte henvist videre til en infeksjonsmedisiner. Diverse parasitt drepende medisiner kan brukes i behandlingen.
23-02-2016