Hudlege Oslo – Behandling av hudsykdommer | Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Leukocytter

Leukocytter er det medisinske navnet for hvite blodceller. Blodprøven tas ved mistanke om infeksjon. Svært forhøyede verdier kan være en indikasjon på blodkreft. Såkalt differensialtelling kan tas for å vurdere ulike typer hvite blodlegemer. 

Referanseverdier
Nøytrofile: 1.5-7.3
Lymfocytter: 1.1-3.3
Monocytter: 0-2-0.8
Eosinofile: Under 0.4
Basofile: Under 0.2

27-02-2016