FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Lichen sclerosus og hos kvinne


Lichen sclerosus hos kvinner har blitt assosiert med økt risiko for hudkreft i underlivet. En studie fra 2015 så på bruk av kortisonkremer i behandlingen for å kontrollere symptomene og effekt på hudkreftrisiko. Totalt 507 kvinner deltok i studien. Pasienter som fulgte instruksjon om regelmessig bruk av kortisonkrem hadde en lavere forekomst av kreft. De hadde også mindre symptomer og redusert risiko for arrdannelse. Studien indikerer at fast vedlikeholdsbehandling med kortisonkrem er å foretrekke.

Lee A, Bradford J, Fischer G. Long-term Management of Adult Vulvar Lichen Sclerosus: A Prospective Cohort Study of 507 Women. JAMA Dermatol 2015.