Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Lichenoid keratose


Lichenoid keratose er en utvekst i huden som kan likne på en leverflekk (lentigo), talgvorte (seborreisk keratose) eller hudkreft. Hvis man tar en hudprøve fra forandringen ser man under mikroskopet forandringer som likner på hudsykdommen lichen planus. Les mer om en lichenoid keratose i artikkelen under.


Hva er en lichenoid keratose

En tror at en lichenoid keratose utvikler seg fra en leverflekk eller en talgvorte.
Utveksten er vanligst hos i en alder mellom 30-80 år, og med en overvekst av kvinner. Det er særlig de med lys hud som rammes.


Hvordan ser en lichenoid keratose ut

Forandringen ses som en vorteliknende utvekst i huden. Det finnes flere ulike typer av lichenoid keratose. Den vanligste (klassisk type) er en rød eller rosa ru flekk i huden som kommer relativt raskt. Andre slike utvekster utvikler seg saktere, og har en mørkerød eller brun farge (subakutt type). Mer sjelden er forandringer som utvikler seg over flere år, og ses som en lilla liten kul i huden (atrofisk type). Alle forandringene er vanligst på ansikt eller overkroppen. De varierer i størrelse fra noen få millimeter til en centimeter i størrelse. De gir sjelden symptomer, men kan bli betent.


Hvordan behandles en lichenoid keratose

Det viktigste er å skille en lichenoid keratose fra hudkreft. Dette kan gjøres ved å ta en liten hudprøve. Når diagnosen er bekreftet kan utveksten fjernes med frysebehandling, brenning eller overfladisk kirurgi. De er ufarlige utvekster, så noen ganger velger man å ikke gjøre noe med dem. 


Linker

http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-n-s-seboreisk-keratose.html
23-02-2016