Luftbåren kontakteksem – Oslo Hudlegesenter

Hudordbok

Del på:

Luftbåren kontakteksem


Luftbåren kontakteksem hentyder til en tilstand der man får eksem grunnet en allergi mot et luftbårent allergen. Det gir typisk utslett i ansikt, på øyelokk og underarmer. Luftbåren kontakteksem utredes av hudleger med lappetesting.       
22-02-2016