Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Lus


En studie fra 2010 publiserte retningslinjer for behandling av lus i hodebunn. Hovedpunktene i rapporten var:


Bakgrunn

 • Lus er vanligst hos barn mellom 3-12 år
 • Det er 6-12 millioner tilfeller årlig i USA
 • Kløe oppstår vanligvis 4-6 uker etter at smitte
 • Tomme egg etter lusene er ofte enklest å se da
  de har hvit farge.


Diagnose

 • Diagnosen stilles ved å bruke en lusekam
 • Barn med lus trenger ikke være hjemme fra skolen, da de allerede trolig har vært smittet i over 1 måned. Risikoen for smitte til andre er relativt liten.
 • Andre barn som har hatt nærkontakt bør sjekkes.


Behandling

 • Førstevalg i behandling av hodelus er Nix som inneholder 1% Permethrin. Påføring bør gjentas 9 dager etter førstegangsbehandling.
 • Alternativ behandling er Malathion, Benzoyl alcohol 5%, Crotamiton 10% og Pyrethrin og ivermectin tabletter.

Frankowski BL et al. Head lice. Pediatrics 2010 Aug; 126:392.
23-02-2016