FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Dosering av botox


En studie fra 2012 så på betydning av uttynning med sterilt vann ved behandling av rynker i pannen med botox. En gruppe pasienter fikk behandling med 6 enheter botox mot rynker fortynnet i 0.1 mL sterilt vann, mens en annen gruppe fikk behandling med 6 enheter botox fortynnet i 0.3 mL vann. Utforskerne fant at gruppen som ble behandlet med en større mengde uttynnet vann hadde bedre effekt og større diffusjon av produktet. Utforskerne kommenterer ikke på varighet av effekt.

Abbasi NR et al. A small study of the relationship between abobotulinum toxin A concentration and forehead wrinkle reduction. Arch Dermatol 2012 Jan; 148:119.