Methotrexate

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Methotrexate

Methotrexate
Methotrexate brukes ved uttalt psoriasis når lokalbehandling ikke gir tilstrekkelig effekt. Methotrexate er godt egnet om pasienten samtidig har Psoriasisleddgikt, da medisinen ofte har god effekt på leddplagene. Methotrexate® brukes også ved enkelte andre kroniske hudsykdommer.

 

Virkning og egenskaper 
Methotrexate (Metex) hemmer celledeling, virker som en brems på celledelingen både i hudcellene og i betennelsescellene (hvite blodlegemer). Effekten av Methotrexat kommer langsomt, vanligvis etter 1-2 måneder. Dersom det ikke er oppnådd effekt etter 3-6 måneder, avsluttes behandlingen. Ved effekt pågår behandlingen i mange år.

Dosering

Individuell dosering fra 7,5 til maksimalt ca 30 mg pr uke.


Hvordan tar man medikamentet?

Medikamentet tas vanligvis som tabletter en gang pr uke, eller som sprøyte en gang pr uke. Tablettene tas 1 time før eller 1 time etter måltid.

 

Kontroll og oppfølging

Preparatet krever spesialistoppfølgning av hudlege med regelmessige blodprøver. 

 

Bivirkninger

De fleste får ingen bivirkninger. Bivirkninger skyldes oftest påvirkning av beinmarg, mage og lever. De fleste bivirkningene er ufarlige og ofte forbigående. 
Eksempler på dette er kvalme, nedsatt matlyst og diaré dagen etter tablettinntak.
Alvorligere bivirkninger forekommer sjelden. Om du skulle få tegn på dette må du kontakte lege med en gang. 
 

Sjeldne tegn på alvorlige bivirkninger

  • Uforklarlig hoste 
  • Pustebesvær 
  • Utslett og kløe 
  • Blåmerker og neseblødning (kan være tegn på at beinmargen ikke fungerer slik den skal)

Forsiktighet

Methotrexate (Metex) bør ikke kombineres med alkohol. Det betyr ikke at en ikke kan nyte alkohol i beskjedne mengder av og til. Methotrexate® bør ikke, uten at en har konferert med lege, kombineres med Acetylcalisylsyrepreparater, Antibiotikumet Trimetoprim og det urinsyresenkende middelet Probecid.


Medikamentet må ikke benyttes under graviditet. Før planlagt graviditet må det ha gått minst 3 måneder etter avsluttet behandling. Dette gjelder også for mannen. Ammende skal ikke benytte Methotrexate (Metex).


Ved uforklarlige bivirkninger som feber, tegn på blødninger i huden (blåflekker) eller neseblødning, skal du ta kontakt med lege.