Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Methotrexate tabletterMethotrexate


Methotrexate
brukes ved uttalt psoriasis når lokalbehandling ikke gir tilstrekkelig effekt. Methotrexate er godt egnet hvis pasienten samtidig har psoriasisleddgikt, da medisinen ofte har god effekt på leddplagene. Methotrexate® brukes også ved enkelte andre kroniske hudsykdommer. Virkning og egenskaper 


Methotrexate (metex) hemmer celledeling, virker som en brems på celledelingen både i hudceller og betennelsesceller ( hvite blodlegemer). Effekten av methotrexat kommer langsomt, vanligvis etter 1-2 måneder. Dersom det ikke er oppnådd effekt etter 3-6 måneder, avsluttes behandlingen. Ved effekt pågår behandlingen i mange år.Dosering


Individuell dosering fra 7,5 til maksimalt ca 30 mg pr uke. Hvordan tar man medikamentet 


Medikamentet tas vanligvis som tabletter en gang pr uke, eller som sprøyte en gang pr uke. Tablettene tas 1 time før eller 1 time etter måltid.


Kontroll og oppfølging

Preparatet krever spesialistoppfølgning av hudlege med regelmessige blodprøver. Bivirkninger


De fleste får ingen bivirkninger. Bivirkninger skyldes oftest påvirkning av beinmarg, mage og lever. De fleste bivirkningene er ufarlige og ofte forbigående. 

Eksempler på dette er kvalme, nedsatt matlyst og diaré dagen etter tablettinntak.
Alvorligere bivirkninger forekommer sjelden, men hvis du skulle få tegn på dette må du kontakte lege med en gang. 


Eksempler på alvorlige bivirkninger 

  • Uforklarlig hoste 
  • Pustebesvær 
  • Utslett og kløe 
  • Blåmerker og neseblødning ( kan være tegn på at beinmargen ikke fungerer slik den skal)

Forsiktighet


Bruk av Methotrexate (metex) bør ikke kombineres med alkohol. (Det betyr ikke at en ikke kan nyte alkohol i beskjedne mengder av og til.) Methotrexate® bør ikke uten at en har konferert med lege kombineres med acetylcalisylsyrepreparater, antibiotikumet trimetoprim og det urinsyresenkende middelet probecid.


Medikamentet må ikke benyttes under graviditet. Før planlagt graviditet må det ha gått minst 3 måneder etter avsluttet behandling. Dette gjelder også mannen. Ammende skal ikke benytte Methotrexate (metex).

Ved uforklarlige bivirkninger som feber, tegn på blødninger i huden (blåflekker) eller neseblødning, skal du ta kontakt med lege. 


Generelle regler ved medisinbruk


For mange medisiner er doseringen individuelt tilpasset. Ta derfor aldri større doser medisin enn legen har skrevet ut. Lån ikke medisiner til eller fra andre.Ta alltid med deg alle medisiner du bruker når du går til lege, også medisiner for andre sykdommer enn den du går til lege for. Legemidler kan forsterke eller hemme hverandres virkning. Rådfør deg derfor med lege eller farmasøyt på apoteket om de forskjellige medisinene du bruker kan tas sammen. 

23-02-2016