Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Mollusker


Mollusker, eller molluscum contagiosum på fagspråket, er en vanlig virusinfeksjon som skaper små utvekster i huden. Mollusker er forårsaket av et ufarlig Poxvirus. Dette viruset finnes over hele verden, men er mer utbredt i tropiske strøk. 
Infeksjon med mollusker er vanligst blant barn og seksuelt aktive voksne. Det er en overhyppighet av mollusker hos de med lavt immunforsvar forårsaket av medikamenter eller HIV.


Hvordan blir man smittet av mollusker


Mollusker smitter vanligvis ved hud-til-hud kontakt. Hvis man først har fått mollusker kan disse spre seg fra en del av kroppen til et annet ved hudkontakt. Studier har vist at forekomsten av mollusker er dobbelt så høy blant barn som ofte er i svømmebasseng. Mollusker kan også spres via håndklær og aktiviteter som bryting. Det tar som regel 1 uke til flere måneder fra man blir smittet av viruset til man utvikler hudforandringer. Studier har vist at 5.6% av barn i barnehage, og 7.4% av barn på barneskolen har mollusker.


Hvordan ser mollusker ut?


Mollusker er ganske lett å kjenne igjen. De ses som små hudfargede utvekst med et sentralt krater (nedsenkning). De har ofte en glatt skinnende overflate, og en sentral ”osteaktig” masse. Omliggende hud kan være normal, eller lett rødlig og betent. Mollusker varierer i størrelse fra 1 mm til 1 cm eller mer. De fleste som blir smittet får som regel 10-20 mollusker, men det er også mulig å få langt flere. Alle områder på huden kan bli rammet, men mollusker er vanligst i armhulene, underliv og bøyefuren på armene. De fleste har ingen symptomer, men noen er plaget med kløe, ømhet eller smerte.


Mollusker og eksem


Vi vet at pasienter med eksem er mer utsatt for å få mollusker. Det er heller ikke uvanlig at pasienter med mollusker får ”mollusk dermatitt” Dette er en tilstand der man får eksem omliggende molluskene med kløe, rødhet og utslett. Det rammer ca. 10% av alle med mollusker.  I en slik situasjon er det viktig å behandle eksemet med kortison kremer samtidig som man behandler molluskene.


Trenger man å behandle mollusker?


Mollusker er en godartet tilstand som går over av seg selv. Således er det i utgangspunktet ikke en nødvendighet å oppsøke behandling. Mange søker behandling av kosmetiske årsaker, eksem eller engstelse for å smitte andre. For barn kan behandlingen være smertefull, og man bør her vurdere om det beste er å la være å gi aktiv behandling. Ingen behandling er ofte den beste behandlingen. Generelle råd er å vaske hendene etter berøring av molluskene, og den smittede bør bruke eget håndkle og unngå å kløe på molluskene.


Hvilke behandlingsmetoder finnes for mollusker?


Det er flere ulike behandlingsmetoder tilgjengelig for mollusker. En lege vil i hvert enkelt tilfelle vurdere hva som er det beste alternativet.

  • Skraping: Det er mulig å skrape vekk mollusker ved å bruke en skarp skje, eller pirke ut innholdet med en sprøytespiss. På barn bedøver man som regel området først med en krem (EMLA).
  • Frysing (kryobehandling): Frysebehandling er raskt utført, effektivt og ikke spesielt smertefull. De fleste trenger flere behandlinger, og det kan gjentas med 3-4 ukers intervaller.
  • Canthacure: Dette er et blemmemiddel som ofte brukes av hudleger for å fjerne      mollusker. Det er en flytende oppløsning som tas på molluskene, og området dekkes deretter med en bandasje. Etter påføring vil det danne seg en betennelsesreaksjon og liten blemme i løpet av få timer. De fleste blir kvitt molluskene etter 1-3 behandlinger.
  • Jodsalisylsprit:Dette er en flytende oppløsning man kan bruke til hjemmebehandling av      mollusker. Oppløsningen skaper en betennelsesreaksjon som hos mange      fjerner molluskene.
  • Trikloreddiksyre (TCA peeling): En lege har mulighet til å pensle molluskene med TCA syre. Det skaper en betennelsesreaksjon som reduserer antall mollusker. Flere      behandlinger er som regel nødvendig.
  • Aldara: Denne kremen stimulerer immunforsvaret til å angripe viruset som fører til      mollusker. Det finnes rapporter på at kremen kan være effektiv i behandling av mollusker. I en studie på 19 pasienter fra 2008 var 44% kvitt molluskene etter 12 ukers behandling. Aldara behandling er kostbar, og vurderes kun i spesielle tilfeller.


Hvor lenge har man mollusker


Akkurat som med vorter kan mollusker vedvare i lang tid. De fleste er kvitt molluskene innen 6-9 måneder, men de kan vare mye lenger. Det er ikke mulig å forutsi hvor lenge mollusker vil vare, men det store flertall er kvitt dem innen 2 år. Mollusker går vanligvis tilbake uten problemer, men kan etterlate et lite arr. Linker


http://www.dermatologi.no/hudsykdommer-h-m-mollusker.html
 

23-02-2016