Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Mongolsk flekkMongolske flekker


Mongolske flekker
er vanlige fødselsmerker som kan skape bekymring. De oppstår vanligvis på nedre del av ryggen og rumpe regionen. Huden som rammes er helt normal, men har en endring i farge. En kan anse en mongolsk flekk som en type fødselsmerke. De varierer i størrelse fra kun noen få centimeter, til å dekke større deler av hudoverflaten.


Hvem får mongolske flekker


En mongolsk flekk er spesielt vanlig hos de med asiatisk bakgrunn. De kan oppstå hos alle barn, men er mindre vanlig hos de med lys hud. Årsaken til forandringen er ikke fullt ut kjent, men vi tror det skyldes en ansamling av pigmentceller (melanocytter) i lærhuden.


Trenger man noen behandling


Nei. Mongolske flekker trenger ingen behandling. De forsvinner vanligvis av seg selv innen barnet når 4-års alder. Store mongolske flekker kan kan vare lenger. 

23-02-2016