Morbus bowen

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Morbus bowen

Morbus bowen er et mellomstadium mellom aktiniske keratoser (forstadium til hudkreft) og spinalom (hudkreft). Sykdommen kalles på fagspråket også Intraepidermal plateepitelkarsiom eller Spinalom in situ.

 

Symptomer
Typiske forandringer er en ujevn flat rød og skjellete flekk i huden. De varierer i størrelse fra kun noen få centimeter til å dekke større hudområder. De kan oppstå hvor som helst på huden, men er vanligst på soleksponerte områder som hendene, leggene, ansiktet og ørene.


 

Hva er Morbus bowen?

Bowens sykdom kommer fra det øverste hudlaget (Epidermis). Ved denne tilstanden rammer sykdommen kun overhuden, og har ikke vokst igjennom laget som skiller overhuden fra lærhuden. Risikofaktorene inkluderer eksponering for sollys. Ultrafiolette stråler kan føre til en mutasjon i et gen som hter p53, og medvirker til hudkreftdannelse. Andre risikofaktorer for forstadium til hudkreft er stråling, arsenikk og infeksjon i huden med papillomavirus.

Behandling

Spinalom in situ kan behandles på flere ulike måter. Valg av behandling vil avhenge av alder, lokalisasjon og utbredelse. Mest brukt i behandlingen er såkalt fotodynamisk behandling, frysebehandling eller kirurgi. En hudlege kan i visse situasjoner også vurdere brenning, aldara krem eller efudix krem. 

Morbus bowen