Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Nekrobiotisk xantogranulomHva er symptomene?

Nekrobiotisk xantogranulom kan ramme huden samt øynene. Typiske symptomer er en eller flere utvekster i huden. Utvekstene varerer i størrelse fra å være små kuler til større flekker (plakk). De vokser sakte, og kan med tid utvikle sår sentralt. Utvekstene er vanligst rundt øyne (80%), men kan også forekomme ellers på huden. Sykdommen er vanligvis kronisk med gradvis økende størrelse på utvekstene, men gir sjelden symptomer eller smerter. Utvekster rundt øyne kan være assosiert med flere ulike øyekomplikasjoner. Affeksjon av andre organsystemer er også beskrevet.


Hva er årsaken?

Årsaken er ukjent. Begge kjønn kan rammes, og gjennomsnittlig alder ved debut er 55 år.


Hvordan stilles diagnosen?

Diagnosen mistenkes klinisk, og kan bekreftes ved en hudprøve. En bør få tatt blodprøver som undersøker med tanke på paraproteinemi. Hvis diagnosen bekreftes vil man henvises til en hematolog, som vil vurdere å ta en benmargsprøve.


Er nekrobisosis assosiert med kreft?

Nekrobiosis xantogranulom kan være assosiert med ulike typer blodsykdommer og lymfekreft.


Hvordan behandles tilstanden?

Sykdommen er vanligvis kronisk og utvikler seg sakte over tid. Prognose og behandling vil avhenge av eventuelt assosierte sykdommer. For utvekster i huden kan man vurdere kirurgisk fjerning, injeksjonsbehandling med kortison, strålebehandling eller kjemoterapi. Alle som har fått diagnosen bør følges av en spesialist over en lengre periode med tanke på økt risiko for utvikling av kreft. 

Nekrobiotisk xantogranulom24-06-2015