Nekrobiotisk xantogranulom

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Nekrobiotisk xantogranulom

Hva er symptomene?

Nekrobiotisk xantogranulom kan ramme huden samt øynene. Typiske symptomer er en eller flere utvekster i huden. Utvekstene varerer i størrelse fra små kuler til større flekker (plakk). De vokser sakte, og kan med tid utvikle sår sentralt. Utvekstene er vanligst rundt øynene (80%), men kan også forekomme ellers på huden. Sykdommen er vanligvis kronisk med gradvis økende størrelse på utvekstene. Sykdommen gir sjelden symptomer eller smerter. Utvekstene rundt øynene kan være assosiert med flere ulike øyekomplikasjoner. Affeksjon av andre organsystemer er også beskrevet.


Hva er årsaken?

Årsaken er ukjent. Begge kjønn kan rammes, og gjennomsnittlig alder ved debut er

55 år.


Diagnostikk

Diagnosen mistenkes klinisk, og kan bekreftes ved en hudprøve. Blodprøver bør tas med tanke på Earaproteinemi. Hvis diagnosen bekreftes vil man henvises til en hematolog, som vil vurdere å ta en benmargsprøve.


Er Nekrobisosis assosiert med kreft?

Nekrobiosis xantogranulom kan være assosiert med ulike typer blodsykdommer og lymfekreft.


Behandling

Sykdommen er vanligvis kronisk og utvikler seg sakte over tid. Prognose og behandling vil avhenge av eventuelt assosierte sykdommer. For utvekster i huden kan man vurdere kirurgisk fjerning, injeksjonsbehandling med kortison, strålebehandling eller kjemoterapi. Alle som har fått diagnosen bør følges opp av en spesialist, over en lengre periode, med tanke på økt risiko for utvikling av kreft. 

 

Referanser

  • Dermatology: 3rd edition. Bologna JL, Jorizzo JL (Eds.). Pub: Mosby.
  • Rook’s Textbook of Dermatology. Burns DA, Breathnach SM (Eds.). Pub: Wiley-Blackwell.
  • Andrew’s Diseases of the skin: Clinical Dermatology. James WD, Berger TG (Eds). Pub: Saunders
  • Surgery of the Skin: Procedural Dermatology. Robinson JK, Hake CW (Eds).

clinic logo