Neotigason mot Psoriasis

Del på:
Oslo Hudlegesenter

Neotigason

Hva er Neotigason? 

Acitretin (Neotigason®) er et medikament som brukes til behandling av utbredt Psoriasis, Pustuløs psoriasis, pustulosis palmoplantaris (PPP), Dariers sykdom, Ichtyose ("Fiskeskjellhud") og ved enkelte tilfeller av solskadet hud med tendens til hudkreft. Behandlingen kan være langvarig eller gis i kortere perioder. Behandlingen kombineres ofte med forskjellige typer lysbehandling.


Virkning og egenskaper

Neotigason tilhører legemiddelgruppen Retinoider som er beslektet med A-vitamin. Medikamentet brukes vanligvis til hudsykdommer med forstyrrelser i hudens forhorning. Medikamentet demper produksjonen av hudceller og normaliserer modningen av disse. I tillegg har medikamentet sannsynligvis en dempende effekt på betennelse.


Dosering

Neotigason doseres etter kroppsvekt. Vanlig dosering er fra 25-50 mg daglig.


Hvordan tar man medikamentet?

Neotigason finnes som kapsler på 10 eller 25 mg. Dosen tas en gang daglig til mat eller til et glass melk.


Kontroll og oppfølging

Behandling med Neotigason krever oppfølgning av hudlege. Medikamentet kan øke fettverdiene i blodet og påvirke leveren. Blodprøvekontroller gjøres før oppstart og etter 2 og 6 uker med behandling. Deretter som hovedregel hver 3.- 6. måned. 
Ved langtidsbehandling kan det være aktuelt med røntgenkontroll av skjelettet eller bentetthetsmåling.


Bivirkninger

De fleste bivirkninger er ufarlige, forbigående og forekommer særlig de første ukene av behandlingen.Tørr hud, tørre lepper og tørre øyne forekommer nesten hos alle som benytter Acitretin. Håravfall forekommer, men normaliseres når behandlingen avsluttes. Sjeldnere er muskel-/leddsmerter, hodepine, leverpåvirkning og forandringer i fettstoffskiftet. Disse reaksjonene går tilbake ved reduksjon/opphør av behandlingen. Medikamentet kan forbigående påvirke nattsynet. Enkelte pasienter blir mer solømfintlige. Langtidsbehandling kan i enkelte sjeldne tilfeller føre til benskjørhet eller forkalkninger på skjelettet.

 

Forsiktighet

Neotigason er fosterskadelig. Kvinnelige pasienter må ikke bli gravide mens behandlingen pågår. Det kreves sikker prevensjon under behandlingen og 2 år etter avsluttet behandling. Preparatet brukes derfor vanligvis ikke til kvinner i fruktbar alder. Neotigason skal ikke brukes av kvinner som ammer. Det har ingen betydning for fosteret om mannen bruker Acitretin. Kontaktlinser kan gi en viss irritasjon under behandlingen. Diabetes kan påvirkes under behandlingen. Soling: Unngå kraftig soling fordi du lettere blir solbrent og hudtørrheten øker. Vitaminer: Du skal ikke ta A-vitamintilskudd under behandlingen. Andre legemidler: Antibiotika av typen Tetracyklin skal ikke tas samtidig med Acitretin. Metotreksat skal heller ikke brukes sammen med Acitretin. Opplys alltid ved legebesøk at du bruker Acitretin. Alkohol må brukes med forsiktighet under behandlingen. Blodgivere skal ikke gi blod under og 18 måneder etter avsluttet behandling. 


Gode råd

Bruk leppepomade flere ganger daglig mot tørre lepper. En mykgjørende fuktighetskrem kan hjelpe mot tørr hud. Ved tørre øyne og øyeirritasjon kan kunstig tårevæske hjelpe. Bruk solkrem med høy faktor (25) ved soleksponering.