Hudsykdommer A-Å

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Neotigason tabletterHva er neotigason


Acitretin (Neotigason®) er et medikament som brukes til behandling av utbredt psoriasis, pustuløs psoriasis, pustulosis palmoplantaris (PPP), Dariers sykdom, ichtyose ("fiskeskjellhud") og ved enkelte tilfeller av solskadet hud med tendens til hudkreft. Behandlingen kan være langvarig eller gis i kortere perioder. Behandlingen kombineres ofte med forskjellige typer lysbehandling.Virkning og egenskaper


Neotigason tilhører legemiddelgruppen retinoider som er beslektet med A-vitamin. Medikamentet brukes vanligvis til hudsykdommer med forstyrrelser i hudens forhorning. Medikamentet demper produksjonen av hudceller og normaliserer modningen av disse. I tillegg har medikamentet sannsynligvis en dempende effekt på betennelse.Dosering


Neotigason doseres etter kroppsvekt. Vanlig dosering er fra 25-50 mg daglig.Hvordan tar man medikamentet


Neotigason finnes som kapsler på 10 eller 25 mg. Dosen tas en gang daglig til mat eller et glass melk. Kontroll og oppfølging


Behandling med neotigason krever oppfølgning av hudlege. Medikamentet kan øke fettverdiene i blodet og påvirke leveren. Blodprøvekontroll gjøres før oppstart og etter 2 og 6 uker, deretter som hovedregel hver 3.-6. måned. 

Ved langtidsbehandling kan det være aktuelt med røntgenkontroll av skjelettet eller bentetthetsmåling.


Bivirkninger


De fleste bivirkninger er ufarlige,forbigående og forekommer særlig i de første ukene av behandlingen.Tørr hud, tørre lepper og tørre øyne forekommer nesten hos alle som benytter acitretin. Håravfall forekommer, men normaliseres når behandlingen avsluttes. Sjeldnere er muskel-/leddsmerter, hodepine, leverpåvirkning og forandringer i fettstoffskifte. Disse går tilbake ved reduksjon/opphør av behandlingen. Medikamentet kan forbigående påvirke nattsynet. Enkelte pasienter blir mer solømfintlige. Langtidsbehandling kan i enkelte sjeldne tilfeller føre til benskjørhet eller forkalkninger på skjelettet. Forsiktighet


Neotigason er fosterskadelig. Kvinnelige pasienter må ikke bli gravide mens behandlingen pågår. Det kreves sikker prevensjon under behandling og 2 år etter avsluttet behandling. Preparatet brukes derfor vanligvis ikke til kvinner i fruktbar alder. Neotigason skal ikke brukes av kvinner som ammer. Det har ingen betydning for fosteret om mannen bruker acitretin. Kontaktlinser kan gi en viss irritasjon under behandlingen. Diabetes kan påvirkes under behandlingen. Soling: Unngå kraftig soling fordi du blir lettere blir solbrent og hudtørrheten øker. Vitaminer: Du skal ikke ta A-vitamintilskudd under behandlingen. Andre legemidler: Antibiotika av typen tetracyklin skal ikke tas samtidig med acitretin. Metotreksat skal heller ikke brukes sammen med acitretin. Opplys alltid ved legebesøk legen din om at du bruker acitretin. Alkohol må brukes med forsiktighet under behandlingen. Blodgivere skal ikke gi blod under og 18 måneder etter avsluttet behandling. 


Ta kontakt med lege hvis…
-du får mistanke om alvorlige bivirkninger, spesielt ved uforklarlige smerter fra skjelettet.
-du blir gravid eller har mistanke om graviditet. 


Gode råd


Bruk leppepomade flere ganger daglig mot tørre lepper. En mykgjørende fuktighetskrem kan hjelpe mot tørr hud. Ved tørre øyne og øyeirritasjon kan kunstig tårevæske hjelpe. Bruk solkrem med høy faktor (25) ved soleksposisjon. Generelle regler ved medisinbruk


For mange medisiner er doseringen individuelt tilpasset. Ta derfor aldri større doser medisin enn legen har skrevet ut. Lån ikke medisiner til eller fra andre.Ta alltid med deg alle dine medisiner når du går til lege. Legemidler kan forsterke eller hemme hverandres virkning. 

23-02-2016