FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Carvediolol og rosacea flushing


Flushing og rødming som del av rosacea kan være et betydelig problem. Archives of dermatology publiserte nylig en kasuistikk der en pasient ble behandlet med carvediolol. Pasienten hadde tidligere brukt beta-blokker. Grunnet manglende effekt valgte de å forsøke carvedilol som er en ikke-selektiv beta-blokker som også påvirker alfa1-receptoren. Medisinen brukes vanligvis i behandling av høyt blodtrykk. Lavdose carvediolol hadde svært god effekt på pasienten. Ytterligere studier er påkrevd for å få mer erfaring med dets terapeutiske potensiale, og optimal dosering. 

Hsu CC, Lee YY. Carvedilol for the Treatment of Refractory Facial Flushing and Persistent Erythema of Rosacea. Arch Dermatol. 2011;147(11):1258-1260.