FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Betablokker og hemangiom


Betablokkeren propranolol er en ny behandling for infantile hemangiomer. En studie fra tidsskriftet Pediatrics fra 2011 rapportert om god effekt hos 40 barn. De ble behandlet og fulgt opp etter gjeldnede retningslinjer. Hemangiomet stoppet å vokse etter 4 uker i propranolol gruppen. De hadde ingen tilfeller av alvorlige bivirkninger. Forfatterne konkluderer med at propranolol er en veltolerert og lovende behandling for infantile hemangiomer der det er behandlingsindkasjon. 


Hogeling M, Adams S, Wargon O. A randomized controlled trial of propranolol for infantile hemangiomas. Pediatrics. 2011 Aug;128(2):e259-66. Epub 2011 Jul 25.