FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Protopic, kortison og atopisk eksem


En metaanalyse ble nylig foretatt i tidsskiftet "current medical and research opinion". Målet med analysen var å sammenlikne effekten og toleransen ved bruk av kortisonkremer og protopic (tacrolimus) i behandling av atopisk eksem. Totalt 17 publiserte artikler ble gjennomgått med over 5000 pasienter totalt. Metaanalysen viste at protopic (takrolimus) hadde tilsvarende effekt mot eksem som kortisonkremer. Forfatterne kommenterer at nåværende data er noe begrenset av få større forskningsrapporter. 

Svensson A, Chambers C, Gånemo A et al. A systematic review of tacrolimus ointment compared with corticosteroids in the treatment of atopic dermatitis. Curr Med Res Opin. 2011 Jul;27(7):1395-406. Epub 2011 May 12.