FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Methotrexate, imurel og atopisk eksem


En studie Journal of Allergy and Clinical Immunology så nylig på bruk av methotrexate og imurel (azathioprine) tablettbehandling mot alvorlig atopisk eksem. Målet med studien var å dokumentere effekten, og eventuelle bivirkninger. Totalt ble 45 pasienter inkludert, og vurdert etter 12 ukers behandling. Pasienter behandlet med methotrexate hadde en gjennomsnittlig reduksjon i alvorligshetsgraden med 42%, sammenliknet med 39% hos de som tok imurel. Effekten av begge behandlingen var klinisk relevant, og er alternativer for pasienter med alvorlig atopisk eksem. 

Schram ME, Roekevisch E, Leeflang MM et al. A randomized trial of methotrexate versus azathioprine for severe atopic eczema. J Allergy Clin Immunol. 2011 Aug;128(2):353-9. Epub 2011 Apr 22.