FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Cleansere og kviser


Bruk av cleansere (renseprodukter) har vært omdiskutert i behandlingen av kviser. En randomisert studie publisert i 2010 så på effekten av cleansere hos akne pasienter. Pasientene appliserte en vanlig cleanser (type A) på ene halvdelen av ansiktet, og en avansert cleanser (type A + salisylsyre, azealinsyre og triclosan) på andre halvdel to ganger daglig. Pasientene ble bedre på begge cleansere, men effekten var bedre med cleanser B. Konklusjonen av studien var at både inflammatorisk og ikke-inflammatorisk akne kan ha nytte av bruk av et renseprodukt, og at bruk av salisylsyre kan være gunstig mot akne vulgaris. 

Choi YS, Suh HS, Yoon MY, Min SU, Kim et al. A study of the efficacy of cleansers for acne vulgaris. J Dermatolog Treat. 2010 May;21(3):201-5.