FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Roaccutan og rosacea


Isotretinoin (roaccutan) er en mye brukt behandling av hudleger mot kviser. En studie så nylig på effekten av isotretinoin mot rosacea. Dette var en stor studie med totalt 573 deltakere, med type 2 og 3 rosacea. De fikk isotretinoin i dosering 0.1-0.5 mg per kg per dag. Dette ble sammenliknet med effekten av behandling med tetracycliner (doxycycline) og placebo. Studien fant at bruk av isotretinoin (roaccutan) i dosering 0.3 mg/kg var effektivt, og kan være et alternativ til bruk av tetracycliner. 

Gollnick H, Blume-Peytavi U, Szabó EL et al. Systemic isotretinoin in the treatment of rosacea - doxycycline- and placebo-controlled, randomized clinical study.J Dtsch Dermatol Ges. 2010 Jul;8(7):505-15. Epub 2010 Mar 12. English, German.