FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Retinol og solskadet hud


En studie i Japan så på effekten av retinol krem mot solskadet hud og rynker. Totalt ble 57 pasienter inkludert. Alle deltakere ble behandlet hver kveld med en retinol krem i 26 uker på halve ansiktet, og placebo på halve ansiktet. Siden behandlet med retinol viste markert bedring av solskadet hud sammenliknet med placebo. 27 av 54 deltakere (50%) hadde en bedring i fine rynker. Konklusjonen av studien var at retinol krem er egnet for daglig bruk mot solskadet hud og fine linjer. Det var lav forekomst av irritasjon, og behandlingen kan brukes for de med sensitiv hud. 

Kikuchi K, Suetake T, Kumasaka N et al. Improvement of photoaged facial skin in middle-aged Japanese females by topical retinol (vitamin A alcohol): a vehicle-controlled, double-blind study.J Dermatolog Treat. 2009;20(5):276-81.