FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av cherry angiomer


En studie fra 2010 sammenliknet ulike behandlingsalternativer for cherry angiomer i huden. Totalt 15 personer ble inkludert. Pasientene fikk behandling med karlaser (fargelaser), KPL laser og elektrokirurgi. Alle behandlingene var effektive, men det kosmetiske resultatet var best med karlaser.

Collver J, Boone SL, White LE et al. Comparison of treatment of cherry angiomata with pulsed-dye laser, potassium titanyl phosphate laser, and electrodesiccation: a randomized controlled trial. Arch Dermatol. 2010 Jan;146(1):33-7.