FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Behandling av hemangiomer


En multisenter randomisert sammenlikningsstudie fra 2011 sammenliknet effekten av propranolol (betablokker ) og kortison tabletter mot infantile hemangiomer. Totalt 110 barn med infantile hemangiomer ble inkludert. Behandling med propranolol ble funnet mer effektivt og kostnadseffektivt en kortisontabletter. Bruk av propranolol var god tolerert, hadde mindre bivirkninger enn kortison tabletter og behovet for kirurgisk intervensjon var redusert. Forfatterne konkluderer med at propranolol bør vurderes som førstevalg i behandling av alvorlige infantile hemangiomer.

Price CJ, Lattouf C, Baum B et al. Propranolol vs Corticosteroids for Infantile Hemangiomas. A Multicenter Retrospective Analysis Arch Dermatol. Published online August 15, 2011.