FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hudkreft og transplantasjon


En studie fra Mayo Clinic i USA fra 2010 så på forekomst og risikofaktorer for ikke-melanom hudkreft (basaliom og plateepitelkarsinom) hos pasienter som hadde gjennomgått hjertetransplantasjon. Totalt 312 pasienter deltok. Dise pasientene hadde 1395 tilfeller av hudkreft i estimert 2097 leveår. Forekomsten av hudkreft 5, 10 og 15 år etter transplantasjon var henholdsvis 20.4%, 37.5% og 46.4%. Forfatterne påpeker viktigheten av solbeskyttelse hos pasienter som har gjennomgått en transplantasjon. Pasientene bør følges med regelmessige kontroller hos hudlege.

Brewer JD, Colegio OR, Phillips PK et al. Incidence of and risk factors for skin cancer after heart transplant. Arch Dermatol. 2009 Dec;145(12):1391-6.