FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

A-vitamin og rynker


En studie fra 2007 så på effekten av retinol krem (Vitamin A) mot solskadet hud og rynker. Totalt 36 personer ble inkludert. Ene armen ble behandlet med 0.4% retinol, mens andre armen med fuktighetskrem (vehikkel) tre ganger i uken i totalt 24 uker. Forandringer i huden ble vurdert etter 24 uker. Forfatterne fant at retinol krem bedret fine linjer og tegn på solskade i huden. Det ble også påvist en økt mengde glykolsaminoglykaner i huden, som øker hudens evne til å holde på fuktighet. Forbedring i fine linjer skyldes sannsynligvis økt mengde produksjon av kollagen i huden. Studien støtter bruk av retinol mot bruk av fine linjer og rynker.

Kafi R, Kwak HS, Schumacher WE et al. Improvement of naturally aged skin with vitamin A (retinol). Arch Dermatol. 2007 May;143(5):606-12.