FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Sutur og hudprøve


En studie fra 2005 så på behovet for å sette en suture (sy såret) etter en hudprøve.Totalt 82 personer deltok i studien. Det ble tatt 4-mm og 8-mm biopsier fra lår, arm og rygg. Halvparten av hudprøvene ble lukket med en sutur, mens halvparten fikk gro uten å sys.  Resultatene vist at det ikke var noen forskjell i kosmetisk resultat ved 4-mm biopsier. For 8 mm biopsier var det et bedre resultat hvis man satt en sutur.

Christenson LJ et al. Primary closure vs second-intention treatment of skin punch biopsy sites: A randomized trial. Arch Dermatol 2005 Sep; 141:1093-9.