FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Alkohol og hudkreft


En studie fra 2014 så på sammenhengen mellom inntak av alkohol og risiko for hudkreft. Totalt 59,575 personer ble inkludert i studien. Et høyt inntak av alkohol var assosiert med økt risiko for både melanom og ikke-melanom hudkreft.

 

Kubo JT, Henderson MT, Desai M et al. Alcohol consumption and risk of melanom and non-melanoma skin cancer in the Women’s Health initiative. Cancer Causes Control. 2014 Jan;25(1):1-10.