FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Karlaser og portvinsflekker


En studie fra 2006 så på effekten av karlaser (fargelaser) for portvinsflekker hos pasienter med asiatisk hudtype. De brukte en 595-nm karlaser. Totalt 76 japanske pasienter ble behandlet. Av disse hadde 53% portvinsflekk i ansiktsområdet, 23% på armen, 17% på legger og 8% på rygg eller brystkasse. Det ble gitt 4 behandlinger med karlaser med 8 ukers intervall (10 ms, 12 J/cm2, 7 mm spot). 60% hadde et veldig godt resultat med mer enn 50% clearance etter fire behandlinger. Portvinsflekker på bena responderte dårligst. Lett hyperpigmentering forekom i 8-17%, og lett hypopigmentering i 6-14%:

Asahina A et al. Evaluation of the treatment of port-wine stains with the 595-nm long pulsed dye laser: A large prospective study in adult Japanese patients. J Am Acad Dermatol 2006 Mar; 54:487-93.