FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kondom og kjønnsvorter


Bruk av kondom reduserer hyppighet av kjønnssykdommer og graviditet. Den beskyttende effekten av kondomer mot papillomavirus (vorteviruset) ble undersøkt i en studie fra 2006. Totalt 86 kvinnelige studenter deltok i studien, og ble fulgt over en 33 måneders periode. Kvinner hvis partnere alltid brukte kondom hadde den laveste forekomsten av HPV infeksjon og forandringer i livmorshalsen. Det ble også funnet at hvis partnere brukte kondom periodevis, reduserte dette også risikoen for infeksjon betydelig. Studien er viktig da den viser at bruk av kondom reduserer risiko for infeksjon med papillomavirus hos kvinner. Dette viruset kan føre til kjønnsvorter, og er assosiert med livmorshalskreft.

Winer RL et al. Condom use and the risk of genital human papillomavirus infection in young women. N Engl J Med 2006 Jun 22; 354:2645-54.