FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Botox vs. dysport for rynker mellom øynene


En studie fra 2006 sammenliknet effekten av botox og dysport i behandling av rynker i glabella (sinnarynken). Totalt 62 personer deltok. De ble behandlet med 20 enheter botox, eller 50 enheter dysport. Resultatet ble vurdert etter 2, 8, 12 og 16 uker. Maksimal effekt i begge grupper ble observert etter 8 uker. Effekten av botox varte lenger enn dysport, og ga noe bedre effekt.

Lowe P et al. Comparison of two formulations of botulinum toxin type A for the treatment of glabellar lines: A double-blind, randomized study. J Am Acad Dermatol 2006 Dec; 55:975-80.