FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hva er alvorlig psoriasis


En publikasjon fra 2007 så på sammenhengen mellom utbredelse av psoriasis i huden og sykdommens effekt på livskvalitet. Vi vet at psoriasis som hudsykdom varierer fra kun de som har et lite plakk i hodebunn, til å kunne dekke større del av hudoverflaten. Amerikanske myndigheter definerer alvorlig psoriasis som når mer enn 20% av kroppsoverflaten er rammet. En konsensus gruppe foreslo nylig en annen klassifikasjon. De foreslår skille mellom pasienter som kan behandles med lokalbehandling vs. Pasienter som trenger tablettbehandling (systemisk behandling). Tanken er at denne definisjonen vil avhenge av flere faktorer enn kun utbredelsen i huden. 

Pariser DM et al. National Psoriasis Foundation clinical consensus on disease severity. Arch Dermatol 2007 Feb; 143:239-42.

Hva er alvorlig psoriasis