FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hva er ååsaken til rosacea


Dette er et spørsmål som mange forskere har lurt på i mange år. En publikasjon fra 2007 ble tatt imot med interesse, da de rapporterte nye mekanismer bak utviklingen av rosacea. De så på viktigheten av såkalte antimikrobielle peptider (Cathleicidins) og utviklingen av sykdommen. Disse peptidene er en naturlig del av hudens beskyttelse mot infeksjoner. Det ble funnet økt nivå av antimikrobielle peptider på hudprøver hos pasienter med rosacea. Pasienter med rosacea hadde også et mer aktivt cathelicidin peptid enn ”normal hud”. Utforskerne fant også at hvis man injiserte cathelicidin peptidet inn i normal hud, kunne man fremprovosere en rosacea reaksjon. I konklusjon synes det som om antimikrobielle peptider og cathelicidiner er en ny og mulig medvirkende faktor i utviklingen av rosacea.

Yamasaki K et al. Increased serine protease activity and cathelicidin promotes skin inflammation in rosacea. Nat Med2007 Aug; 13:975-80.