FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Imurel og Cellcept mot bulløs pemfigoid


En studie fra 2007 sammenliknet effekten av Imurel (azathioprine) mot Cellcept (mycophenolate mofetil) som steroid sparende behandling av bulløs pemfigoid. Totalt 73 pasienter ble inkluderte, og behandlet med enten imurel eller cellcept kombinert med methylprednisolon. Begge behandlinger ble funnet effektive, og det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene. Registrere bivirkninger var også lik mellom gruppene, med unntak av noe høyre forekomst av unormale leverprøver med Imurel. I konklusjon synes både Imurel og Cellcept å være gode alternativer for bulløs pemfigoid.

Beissert S et al. A comparison of oral methylprednisolone plus azathioprine or mycophenolate mofetil for the treatment of bullous pemphigoid. Arch Dermatol 2007 Dec; 143:1536.