FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Røyking og aldersforfandringer i huden


En interessant publikasjon fra 2008 rapporterte en interessant kasuistikk. To eneggede tvillinger med tilsvarende soleksponering ble undersøkt. Den ene røkte en pakke sigaretter i uken, mens den andre aldri hadde røkt. Tvillingen som røkte hadde signifikant mer aldersforandringer i huden. Dette inkluderte ujevn pigmentering, rynker solskader.

Doshi DN et al. Smoking and skin aging in identical twins. Arch Dermatol 2007 Dec; 143:1543.