FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Atopisk eksem og mat


Forekomsten av atopisk eksem og allergi har vært stigende de siste tiårene. Miljøfaktorer mistenkes å være medvirkende. En publikasjon fra det anerkjente tidsskriftet Pediatrics fra 2008 så sammenhengen mellom matinntak og amming med atopisk eksem. De konkluderte med at mors matinntak under graviditet og amming ikke forebygger atopisk eksem. Amming kan ha en forebyggende effekt, og de anbefaler at man fullammer de første 4 månedene. Det finnes ingen evidens at bruk av soyabasert mat forhindrer allergi.

Greer FR et al. Effects of early nutritional interventions on the development of atopic disease in infants and children: The role of maternal dietary restriction, breastfeeding, timing of introduction of complementary foods, and hydrolyzed formulas.Pediatrics 2008 Jan; 121:183.