FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Sporanox for palmopalntar pustulose


En liten pilot studie fra 2009 så på effekten av sporanox (itraconazole) på palmoplantar pustulose  Totalt ble 6 kvinner med PPP inkludert. Soppinfeksjon ble utelukket i forkant. Tre pasienter hadde komplett respons, med klinisk respons allerede etter 2 ukers behandling. Tre pasienter hadde vedvarende palmoplantar pustulose, men med en reduksjon i nydannelse av pustler. Etter to måneders behandling ble behandlingen avsluttet, og alle pasientene opplevde tilbakefall. To pasienter ble satt på behandlingen på nytt, med god respons. Ytterligere og større studier trengs før man kan konkludere rundt bruk av sporanox for PPP.

V’lckova-Laskoska MT et al. Palmoplantar pustulosis treated with itraconazole: A single, active-arm pilot study. Dermatol Ther 2009 Jan/Feb; 22:85.