FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Solarium og hudkreft


Verdens helseorganisasjon (WHO) har tidligere registrert eksponering for vanlig sollys som kreftfremkallende for hudkreft. I 2009 kom også solariumsbokser på listen over karsinogener. De fant det uten tvil at solarium øker risiko for hudkreft. Konklusjonen støttes ved påvisning av DNA skade i huden etter eksponering for UVA stråler.  Jo tidligere solarium bruk starter, jo høyere er risikoen.

El Ghissassi F et al. A review of human carcinogens — Part D: Radiation. Lancet Oncol 2009 Aug; 10:751.