FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Filaggrin og atopisk eksem


I en metaanalyse fra British medical journal i 2009 fant de en sammenheng mellom mutasjoner i proteinet filaggrin og atopisk eksem og atopisk rhinitt. Filaggrin er et protein i huden som binder keratin fibre sammen, og er viktig for hudbarrieren. Mutasjoner i filaggrin genet kan påvirke dets funksjon, og det er en overhyppighet av mutasjoner hos de med atopisk eksem. Endringer i hudbarrieren kan også øke risiko for utvikling av allergier.

van den Oord RAHM and Sheikh A. Filaggrin gene defects and risk of developing allergic sensitisation and allergic disorders: Systematic review and meta-analysis. BMJ 2009 Jul 9; 339:b2433.