FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Hudkirurgi og diabetes


En studie publisert i Dermatologic Surgery fant en økt risiko for infeksjoner etter operasjon i huden hos pasienter med diabetes. Totalt ble 4197 pasienter inkludert i studien, og 7224 hudforandringer fjernet. Av disse pasientene hadde 4.7% diabetes. Pasienter med diabetes hadde en 4.2% risiko for infeksjon versus 2% hos de som ikke hadde diabetes. Studien viser at risikoen for infeksjon etter hudkirurgi er 66% høyere hos pasienter med diabetes. Risikoen for infeksjon var høyest ved operasjoner på øre og legger.  Av interesse fant man ikke økt risiko for andre komplikasjoner, eller dårlig tilheling.

Dixon AJ et al. Prospective study of skin surgery in patients with and without known diabetes. Dermatol Surg 2009 Jul; 35:1035.