FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Organtransplantasjon og hudkreft


En stor studie fra 2009 så på forekomsten av hudkreft og hudsykdommer hos organtransplanterte pasienter. Langtids immunosuppressiv behandling øker forekomsten av hudkreft og hudlidelser. Studien inkluderte 1768 pasienter mellom 1994 og 2006. Studien identifiserte 2408 hudsykdommer hos 801 av pasientene (45%). Halvparten av disse hudsykdommene var utvekster i huden – både godartede og ondartede. Av disse var 10% plateepitelcarcinom, 8% aktiniske keratoser, 8% vorter og 6% basaliom. Det var også en overhyppighet av helvetesild, herpes infeksjon og soppinfeksjoner i huden.

Wisgerhof HC, Edelbroek JR, de Filter JW et al. Trends of skin diseases in organ-transplant recipients transplanted between 1966 and 2006: a cohort study with follow-up between 1994 and 2006. Br J Dermatol. 2010 Feb 1;162(2):390-6. Epub 2009 Oct 3.

Organtransplantasjon og hudkreft