FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Fraksjonert laser mot arr


En studie fra 2010 så på bruk av CO2 fraksjonerte laserbehandling mot atrofiske postoperative og traumatiske arr. Dette var en liten pilotstudie på 15 pasienter på laser mot arr. Totalt ble det behandlet 22 atrofiske arr, hovedsakelig i ansiktet. Behandlingen ble utført under lokalbedøvelse med 1-4 måneders mellomrom. Pasientene fikk tre behandlinger. Pasientene selv vurderte resultatet fra 0 (ingen forbedring) til 4 (75-100%) forbedring. Gjennomsnittlig score 6 måneder etter behandling var 2.89 vurdert av pasienten, og 3.05 av behandlende lege. Fire pasienter utviklet hyperpigmentering etter behandling, som gikk over i løpet av 2-3 måneder.

Weiss ET et al. Successful treatment of atrophic postoperative and traumatic scarring with carbon dioxide ablative fractional resurfacing: Quantitative volumetric scar improvement. Arch Dermatol 2010 Feb; 146:133.