FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Infeksjon og akupunktur


En publikasjon fra 2010 så på forekomsten av infeksjoner i huden etter akupunktur. Ved akupunktur settes nåler inn i huden, med påfølgende risiko for infeksjon. De vanligste infeksjonene rapportert er gule stafylokokker. Det finnes også rapporter på mer alvorlige infeksjoner som endokarditt, meningitt, osteomyelitt og atypiske mycobakterier. Sistnevnte infeksjoner er dog sjeldne.

Woo PCY et al. Acupuncture transmitted infections. BMJ 2010 Mar 18; 340:c1268.