FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Sculptra mot rynker


En studie fra 2010 så på effekten av filleren Sculptra til behandling av rynker ved nesefuren. I en industri sponset studie ble 233 personer behandlet. Pasientene ble behandlet enten med kollagen (Cosmoplast) eller Sculptra med 3 ukers intervaller (opp til 4 behandlinger) til ønsket korreksjonsnivå. Alle deltakere ble fulgt i 13 måneder etter siste injeksjonsbehandling. For sculptra trengte man i snitt 3.2 behandlinger for optimal korreksjon. Gjennomsnittlig tid fra første injeksjons til optimal korreksjon for Sculptra var 6.5 måneder. Effekten mot rynker vedvarte hos 75% av deltakerne gjennom en 26 måneders oppfølgingsperiode. En midlertidig liten kul i huden forekom hos 4.3% av pasientene behandlet med Sculptra. I konklusjon ga Sculptra god og vedvarende effekt mot rynker, men det tar noen måneder før man ser effekten.

Narins RS et al. A randomized study of the efficacy and safety of injectable poly-L-lactic acid versus human-based collagen implant in the treatment of nasolabial fold wrinkles. J Am Acad Dermatol 2010 Mar; 62:448.