FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

UVA1 mot lokalisert sklerodermi


En studie fra 2010 så på effekten av ultrafiolett A1 (UVA1) behandling mot lokalisert sklerodermi (Morfea). Totalt ble 30 pasienter behandlet medium eller høydose UVA1. Studien vurderte pasienter både retrospektivt og prospektivt. Forfatterne rapporterer forbedring av hudens elastisitet, farge og smerte. Huden ble også mykere. I konklusjon synes UVA1 behandling å ha effect mot Morfea, selv om behandlingen ikke er kurativ.

Andres C et al. Successful ultraviolet A1 phototherapy in the treatment of localized scleroderma: A retrospective and prospective study. Br J Dermatol 2010 Feb 1; 162:445.

UVA1 mot lokalisert sklerodermi