FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Lavdose isotretinoin (roaccutan) behandling


Isotretinoin (Roaccutan) er en mye brukt behandling mot kviser. Vanligvis doseres roaccutan med 0.5-1 mg/kg/dag i 16-32 uker, med mål om en totaldose rundt 120 mg/kg. En studie fra 2010 så på lavdose behandling. Totalt 60 pasienter ble inkludert og behandlet med enten høydose (0.5-0.7 mg/kg/dag) , lavdose (0.25-0.4 mg/kg/dag) eller intermitterende dosering (0.5-0.7 mg/kg/dag i 1 uke hver fjerde uke). Studien varte i 24 uker. Pasientene ble vurdert før behandling, etter 12 uker og etter 24 uker. Pasientene ble fulgt 1 år etter avsluttet behandling. Intermitterende behandling ble funnet mindre effektivt enn kontinuerlig behandling. Pasientene rapporterte høyest tilfredshet med behandling i lavdose dosering. Bivirkninger var vanligst hos de som tok høydose behandling. Effekten av lav og høydose var tilsvarende. En svakhet med studien var at de ikke inkluderte pasienter med alvorlig akne. Studien indikerer at roaccutan kan brukes i lavere dosering hos pasienter som utvikler bivirkninger.

Lee JW et al. Effectiveness of conventional, low-dose and intermittent oral isotretinoin in the treatment of acne: A randomized, controlled comparative study. Br J Dermatol 2010 Nov 29.