FORSKNINGSNYTT

Del på:

Oslo Hudlegesenter

Kortison tabletter og kontakteksem


Kortison tabletter (prednisolon) brukes ofte i behandling av allergier og noen ganger mot kontakteksem. En studie fra 2011 viser at kortison tabletter forhindrer kontakteksem og allergier blant annet ved å hemme TGF-β. Hudprøver fra 24 personer ble vurdert som del av studien. Alle pasientene hadde en kjent nikkelallergi, og ble eksponert for nikkel før hudprøvene ble tatt. Halvparten hadde blitt forbehandlet med 10 mg prednisolon, og halvparten med placebo. Pasientene som hadde tatt prednisolon hadde en signifikant mindre reaksjon ved lappetesting. Hudprøver fra psientene som hadde tatt prednisolon viste færre CD4+ og CD8+ celler, nøytrofile celler og langerhans celler. Det ble også funnet en dramatisk økt mengde TGF-β. I konklusjon viser studien at kortison tabletter (prednisolon) reduserer kontakt allergier ved blant annet å stimulere TGF-β.

Stary G et al. Glucocorticosteroids modify Langerhans cells to produce TGF-β and expand regulatory T cells. J Immunol 2011 Jan 1; 186:103.